SHTRIRJA E PROGRAMIT TONË

Durrës Elbasan Tiranë Shkodër Gjirokastër Korçë Vlorë

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

What we do

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Our Mission & Services

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Recent programs

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Charity account & Report

Duis aute irure dolor in reprehenderit

GO2 ALBANIA

EuroVelo8 – Rruga Mesdhetare’ është pjesë e projektit EuroVelo (www.eurovelo.com) i financuar nga Komisioni Europian, nën kujdesin e Federatës Europiane të Pedalimit. Ky projekt ka për qëllim zhvillimin e Turizmit me Biçikleta, duke promovuar përdorimin e biçikletës edhe për argëtim në udhëtime të gjata. EuroVelo përshkon të gjitha shtetet europiane përmes 14 korridoreve me gjatësi totale prej 70,000 km, duke nxitur mundësinë e krijimit të infrastrukturës dhe shërbimeve të biçikletës, që deri në 2020 është parashikuar të përfundohet. EuroVelo 8 është rruga që kalon përgjatë detit Mesdhe dhe ka sjellë në bashkëpunim 13 partnerë nga shtetet mesdhetare si: Spanja, Franca, Italia, Sllovenia, Greqia, Shqipëria dhe Qiproja. Projekti po zbatohet prej Prillit 2014 dhe do vazhdojë deri në Shtator 2015.

 

‘Më shumë GO2, më shumë ajër i pastër’ është projekt i financuar nga programi Senior-A, koordinuar nga Qendra Rajonale mjedisore në Shqipëri (REC-Albania), si pjesë e granteve operacionale, duke ndihmuar në krijimin e një profili më të qartë të organizatës dhe forcimin e pozitës së saj në komunitet. Përmes këtij projekti janë realizuar mjaft aktivitete me tematikë pro-mjedisore të cilat kanë ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve humane të organizatës, rritjen e vizibilitetit, krijimin e materialeve informuese, etj.

 

Vështrim i Gjelbër ‘KALAm’KALA’ është projekti që synon të krijojë një sipërmarrje sociale, duke ofruar guida turistike me biçikleta nga Kalaja e Shkodrës në Kalanë e Drishtit. Projekti është një ndër idetë fituese të paraqitura në konkursin ‘Ide të Gjelbra’ në nivel kombëtar si dhe në nivelin ballkanik, financuar nga Fondacioni i Vëllezërve Rockfeller, koordinuar nga Partnerët – Shqipëri. Objektivat kryesore të këtij projekti janë promovimi i ekoturizmit dhe ndërgjegjësimi ndaj trashëgimisë kulturore e natyrore, kryesisht në rajonin e Shkodrës. Në të ardhmen projekti kërkon të rrisë numrin e itinerareve në zonat e gjelbra përreth qytetit, me qëllimin që ato të përfshihen edhe në korridorin EuroVelo8 (www.shkoderbybike.al).

 

QËLLIMI I GO2ALBANIA

Nxitja e lëvizjes aktive, të pastër, të shëndetshme dhe efiçiente në qytetet dhe rajonet e Shqipërisë.

GO2 Services

• Bicycle and walking policy audit
• Consult about cycle policy and cycle network development, cycle plans
• Consult about pedestrian policy and cycle network development, cycle plans
• Designs cycle and pedestrian facilities
• User satisfaction surveys

GO2 Team

Kontakto me ne

Rr.Gjergj Fishta, Nd.60, H.3, Ap.27, 1023, Tiranë
Rr.Marin Barleti, Pall.167, Shkodër

Tel: +355 69 67 28 877
Email: contact@go2albania.org
Website: www.go2albania.org