Contact

Contact to us

GO2

Sustainable Urban Planning Organization
Organizatë për Planifikim Urban të Qëndrueshëm


Rruga “Skënderbeu” Nd34, H2, Ap1, 4001 Shkoder Albania

Tel: +355(0)696728877
+355(0)695590290