May 10, 2020

Në të gjitha kohërat ka pasur epidemi dhe sëmundje ngjitëse! – Dod Gjerkaj

Sipërmarrësit e turizmit në Shkodër diskutojnë draft-Protokollin e Masave Anti-Covid të Qeverisë përgjatë Sezonit Turistik 2020 Pyetjet e debatit: A jeni njohur me propozimin e Qeverisë […]
May 10, 2020

Rraboshta: Njerëzimi të shkojë drejt jetës normale

Sipërmarrësit e turizmit në Shkodër diskutojnë draft-Protokollin e Masave Anti-Covid të Qeverisë përgjatë Sezonit Turistik 2020 Pyetjet e debatit: A jeni njohur me propozimin e Qeverisë […]
May 10, 2020

Kosto të larta, çmime të larta – Logu i Harushave

Sipërmarrësit e turizmit në Shkodër diskutojnë draft-Protokollin e Masave Anti-Covid të Qeverisë përgjatë Sezonit Turistik 2020 Pyetjet e debatit: A jeni njohur me propozimin e Qeverisë […]
May 10, 2020

Pasoja social-ekonomike afatgjata – Çoçja, Vila Bekteshi

Sipërmarrësit e turizmit në Shkodër diskutojnë draft-Protokollin e Masave Anti-Covid të Qeverisë përgjatë Sezonit Turistik 2020 Pyetjet e debatit: A jeni njohur me propozimin e Qeverisë […]