VIJA |17| – journal on built and natural environment

Arsimi profesional dhe studentët njihen me #GO2Innovation
February 19, 2020
Mbështesim sipërmarrësit dhe komunitetet që jetojnë në Zonat e Mbrojtura
February 29, 2020
Show all

VIJA |17| – journal on built and natural environment

Në numrin e ri të gazetës VIJA do të lexoni:

VIJA |17|

Mbështesim sipërmarrësit dhe komunitetet që jetojnë në Zonat e Mbrojtura të Shkodrës…

GO2
Resurset ne zhvillim-RID
EU for Innovation
Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete
GIZ Albania
Embassy of Sweden in Tirana
European Union in Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *