“Shkodra – familja, kultura, historia ime”, me 40 fotografi në ekspozitë
October 1, 2019
Shkolla gjermane e artit që zgjati vetëm 14 vjet, por ndikoi në gjithë botën
January 26, 2020
Show all

BAUHAUS SHKODRA

∎ Ekspozitë fotografike ▲Film dokumentar ● Leksion i hapur

Të Premten, më 24 Janar 2020, ora 12:00
Shkolla e Mesme Jopublike ”Atë Pjetër Meshkalla”
Rruga e Jezuitëve
Shkodër
Hyrja e lirë!

Me rastin e 100-vjetorit të “Weimarer Bauhaus“ Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë në bashkëpunim me Organizatën për Planifikim të Qëndrueshëm Urban- GO2 organizojnë:

BAUHAUS SHKODRA

∎ Ekspozitë e autorit Jean Molitor “Bau1haus – një udhëtim fotografik përreth botës”
Pamjet e fiksuara në Gjermani dhe në botë hedhin dritë mbi arkitekturën e periudhës moderne në aspekte nga më të ndryshmet. Që prej më shumë se dhjetë vite, Jean Molitor udhëton nëpër botë, i nxitur nga vizioni i krijimit të një arkivi mbarëbotëror me fotografi të ndërtimeve të periudhës moderne. Ekspozita i qaset komplekseve të ndryshme të gjithë gamës së ndërtimeve moderne.

▲ Dokumentar “Bauhaus spirit, 100 years of Bauhaus”
Ky film dokumentar (2018) ka në qendër të tij shkollën e artit dhe të arkitekturës Bauhaus themeluar në vitin 1919 në Weimar (Gjermani). Qëllimi i saj ishte që përmes projekteve arkitekturore tëbëhej e mundur që njerëzit të bashkëjetonin më mirë me njëri-tjetrin, si dhe të kishin një pjesëmarrje më të madhe në të përditshmen e përbashkët. Filmi u kushtohet ndjekësve të parë të Bauhaus, përreth themeluesit të saj Walter Gropius; ai hedh dritë mbi historinë dhe zhvillimin e shkollës dhe trajton çështjen e ndikimeve, që kjo shkollë vazhdon të ketë ende sot.Regjisorë: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch.Filmi do të shfaqet në origjinal me titra në shqip dhe anglisht.

● Leksion i hapur nga Arbër Sadiki: Bauhaus100 – Reflektim analitik dhe përvoja personale
Arbër Sadiki është një arkitekt nga Prishtina, Kosovë, profesor në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Urban të UBT Prishtinë, Kosovë. Doktoruar në Universitetin e Beogradit, Sadiki ishte dy herë finalist i “Çmimi Aga Khan për Arkitekturë”, Gjenevë. Ai është fitues i Erasmus+ në Shkollën Ndërkombëtare të Arkitekturës në Dessau, pranë Universitetit Anhalt të Shkencave të Aplikuara, Dessau, Gjermani.

#100vjetBauhaus
#100yearsBauhaus
#100JahreBauhaus
#Bauhaus100

Bauhaus ishte një shkollë idesh dhe një fushë për eksperimentimin në artet e lira dhe artet e aplikuara, dizajn, arkitekturë dhe metoda edukimi. Kjo shkollë arti u hap nga Walter Gropius nga 1919 deri më 1933 dhe kombinoi artizanatin me artet e bukura.

∎ Exhibition ▲ Documentary film ● Open lecture

Friday, January 24, 2020, 12:00h
High School ”Atë Pjetër Meshkalla”
Rruga e Jezuitëve
Shkodër
Free admission!

On the occasion of the centenary of the Weimar Bauhaus, the Embassy of the Federal Republic of Germany in Tirana, in cooperation with the GO2_Sustainable Urban Planning Organization presents:

BAUHAUS SHKODRA

∎ Architecture photographs by Jean Molitor: bau1haus – Photographic Journey around the World
The photographs taken in Germany and around the world are showing modern architecture in all its various facets. Jean Molitor has been traveling the world for ten years now, inspired by the vision of creating a worldwide photo archive of modernist buildings. The exhibition approaches the whole range of modern construction in various complexes.

▲ Documentary film “Bauhaus spirit, 100 years of Bauhaus”
The documentary film (2018) tells the story of the art and architecture school Bauhaus, founded in 1919 in Weimar (Germany). Its goal was to improve living conditions and community coexistence through architectural designs. The film is dedicated to the first Bauhaus followers around its founder Walter Gropius, it highlights the history and development of the Bauhaus School and explores the question of what influences the school still has today. Directors: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch. The film will be screened in original version with Albanian and English subtitles.

● Open lecture by Arbër Sadiki: Bauhaus100 – an analytic reflection and personal experiences
Arbër Sadiki is an Kosovan architect based in Prishtina. He is a lecturer at Faculty of Architecture and Urban Planning, UBT, Prishtina. Sadiki received his PhD at the University of Belgrade and was a finalist of “Aga Khan Award for Architecture” in Geneva for two years. He won an Erasmus+ exchange program in Dessau International Architecture Graduate School, near Anhalt University of Applied Sciences, Dessau, Gjermani.

#100vjetBauhaus
#100yearsBauhaus
#100JahreBauhaus
#Bauhaus100

Bauhaus was a lively school of ideas and a field for experimenting in the free and applied arts, design, architecture and educational methods. It was a German art school operational from 1919 to 1933 that combined crafts and the fine arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *