Forum i sipërmarrësve për mentorimet në #GO2Innovation

Konsulenca financiare zgjon interesin e rreth 25 sipërmarrësve në #GO2Innovation
June 20, 2020
Agim Rama: Një ide e shkëlqyer e bashkëbisedimit në nivel individual e profesional
June 20, 2020
Show all

Forum i sipërmarrësve për mentorimet në #GO2Innovation

Çfarë është mentorimi?

Mentorimi është një marrëdhënie partneriteti e të mësuarit joformal gjatë të cilës, një person me më shumë përvojë ose njohuri në një fushë të caktuar ekspertize, ndihmon dhe drejton një person tjetër me më pak përvojë ose njohuri, por që dëshiron të mësojë nga përvoja e të parit. Mentorimi realizohet përmes komunikimit të drejtpërdrejtë dhe të personalizuar për një periudhë të qëndrueshme kohore, duke nisur që nga mbështetja psikosociale e kapitali njerëzor dhe shkon deri te modelimi dhe udhëzimi në komunikim, zhvillim profesional etj.


FORUM

Gazeta VIJA ka ftuar në këtë forum 8 nga 23 sipërmarrësit që kanë marrë shërbimin e mentorimit nga #GO2Innovation. Ata përfaqësojnë sipërmarrje, nivele, përvoja dhe vende të larmishme nga i gjithë Qarku Shkodër. Të gjithëve u janë drejtuar 5 pyetjet e mëposhtme.

Ju ftojmë të lexoni përgjigjet e tyre.

Pyetjet e forumit
  1. A keni marrë pjesë në seanca mentorimi përpara këtyre të ofruara nga #GO2Innovation?
  2. Si jeni ndjerë gjatë seancave të mentorimit në #GO2Innovation?
  3. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje gjatë mentorimit?
  4. A keni mësuar gjëra të reja nga seancat e mentorimit?
  5. A mendoni se edhe biznese të tjera kanë nevojë për seanca të tilla mentorimi?

(Gazeta VIJA Nr. 21, fq.3, Qershor 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *