Muhamet Trepçi: Është luks ta trajtosh problemin në thellësi me një mentor

Jona Xhepa: Mentorimi evidentoi nevojën time për disiplinë në punë
June 20, 2020
Mentorimi, një dritare mundësie për sipërmarrësit në epokën e pandemisë
June 21, 2020
Show all

Muhamet Trepçi: Është luks ta trajtosh problemin në thellësi me një mentor

Forum i sipërmarrësve për mentorimet në #GO2Innovation

Pyetjet e debatit:

  1. A keni marrë pjesë në seanca mentorimi përpara këtyre të ofruara nga #GO2Innovation?
  2. Si jeni ndjerë gjatë seancave të mentorimit në #GO2Innovation?
  3. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje gjatë mentorimit?
  4. A keni mësuar gjëra të reja nga seancat e mentorimit?
  5. A mendoni se edhe biznese të tjera kanë nevojë për seanca të tilla mentorimi?
Muhamet TREPÇI
Eda Olive Wood
Shkodër

1. Jo, kjo është hera e parë.

2. Seanca e mentorimit është një ide e gjetur. Është luks të kesh punë me një person dhe ta trajtosh një problem në thellësi.

3. Trajtimi i lirë dhe me dimension i problemeve. Biseda ka patur diskutim në interes të perspektivës.

4. Po, kam mësuar dhe kam sqaruar disa probleme.

5. Mendoj se bizneset e tjera duhet të kenë nevojë për mentorime, gjithmonë në varësi të tematikës. Në rastin e sektorit të turizmit them se duhet të ketë.

(Gazeta VIJA Nr. 21, fq.3, Prill 2020)