Forum i sipërmarrësve për Udhëtimin Studimor në ferma

Intervistë / Zef Gjeta: Fermat po bëhen lokomotiva të zhvillimit të zonave
September 4, 2020
Hilmi Zeneli, sipërmarrës, ferma e perimeve “Natyral Zeneli”
September 5, 2020
Show all

Forum i sipërmarrësve për Udhëtimin Studimor në ferma

Vizitë në pemëtoren e Ahmet Sulejmanit

FORUM

lexoni përgjigjet e sipërmarrësve

Përparim Laçi

Për udhëtimin studimor në ferma, gazeta VIJA bisedoi edhe me disa prej fermerëve të rrjetit të sipërmarrjeve që po mbështeten nga #GO2Innovation. Ja si iu përgjigjën pyetjeve të mëposhtme disa prej tyre:

Pyetjet e forumit
  1. A keni marrë pjesë në seanca mentorimi përpara këtyre të ofruara nga #GO2Innovation?
  2. Cilat janë gjërat më të prekshme/më konkrete që keni përfituar nga ky tur?
  3. Me cilat nga fermat jeni njohur gjatë këtij turi dhe në çfarë forme mund të bashkëpunoni me ta në të ardhmen?
  4. Cili është mesazhi juaj për sipërmarrësit e rrjetit të #GO2Innovation, që për arsye të ndryshme nuk iu bashkuan këtyre vizitave në ferma?

(Gazeta VIJA Nr. 23, fq.4, Gusht 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *