Let’s clean-up Drin River that join us in Kukes, Gjakova, Diber, Istog

‘Water Sports Day’ in Kukes
September 30, 2016
Launching the campaign Let’s clean-up Drini River that join us in Kukes
October 3, 2016
Show all

Let’s clean-up Drin River that join us in Kukes, Gjakova, Diber, Istog

In the Framework of the project CRESSIDA “Pollution of DRIN River Basin from urban Waste”Cross border AL – KS pilot project it was realized the campaign: “Let’s clean-up Drin River that join US” in Kukes, Gjakova, Diber, Istog. The CRESSIDA project includes the municipalities of Dibra and Kukës in Albania, as well as the municipalities of Istog and Gjakova in Kosovo, and aims at addressing urban waste problems along the Drin River.

https://www.ata.gov.al/vazhdon-fushata-javore-e-pastrimit-te-drinit/

Pastrimi i Drinit, aksion me nxënësit për heqjen e mbeturinave


“Të pastrojmë Drinin që na bashkon në Kukës”


http://shqiptarja.com/Sociale/2750/ndotja-nga-mbetjet-ne-fierze-nis-nga-kukesi-fushta-per-pastrimin–377912.html
http://www.mjedisisot.info/index.php/uji/1967-ndotja-nga-mbetjet-ne-fierze-nis-nga-kukesi-fushta-per-pastrimin

Nis fushata 1-javore “Ta pastrojmë Drinin që na bashkon në Kukës”


In the Framework of the project CRESSIDA
“Pollution of DRIN River Basin from urban
Waste”Cross border AL – KS pilot project it
was realized the campaign: “Let’s clean-up
Drin River that join US” in Kukes, Gjakova,
Diber, Istog. The CRESSIDA project includes
the municipalities of Dibra and Kukës in Albania,
as well as the municipalities of Istog
and Gjakova in Kosovo, and aims at addressing
urban waste problems along the
Drin River.
https://www.ata.gov.al/vazhdon-fushata-javore-e-pastrimit-te-drinit/

Pastrimi i Drinit, aksion me nxënësit për heqjen e mbeturinave

“Të pastrojmë Drinin që na bashkon në Kukës”

http://shqiptarja.com/Sociale/2750/ndotja-nga-mbetjet-ne-fierze-nis-nga-kukesi-fushta-per-pastrimin–377912.html

http://www.mjedisisot.info/index.php/uji/1967-ndotja-nga-mbetjet-ne-fierze-nis-nga-kukesi-fushta-per-pastrimin

Nis fushata 1-javore “Ta pastrojmë Drinin që na bashkon në Kukës”

http://lajme.infosite.al/te-pastrojme-drinin-qe-na-bashkon-ne-kukes/

http://www.arkivalajmeve.com/Te-pastrojme-Drinin-qe-na-bashkon-ne-Kukes.1048030946/http://lajme.infosite.al/te-pastrojme-drinin-qe-na-bashkon-ne-kukes/

http://www.arkivalajmeve.com/Te-pastrojme-Drinin-qe-na-bashkon-ne-Kukes.1048030946/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *