#GO2Innovation

Qendër Inovacioni për Turizëm dhe Agrobiznes në Qarkun Shkodër

+355 (0)69 672 8877


innovation@go2albania.org

orari i punës
09.00 – 16.00

Ne jemi aty ku ju jeni - policentrikë dhe shumëplanësh

GO2

Organizatë për Planifikim Urban të Qëndrueshëm


Blvd “Skënderbeu”, Nd 34, H2, A1, 4001, Shkodër

Bashkia Vau Dejës

Njësia Administrative Bushat


Rr. Qendër Bushat, Nr. 168, 4008, Vau Dejës

``Hamdi Bushati``

Shkollë e Mesme Profesionale


Rr. Hysen Lohja, Nd 33, Nr 1, 4001, Shkodër